• GekwalificeerdeProfessionals

Als vooruitstrevende specialist in HVAC-S investeert Sanitel in de kwaliteit van zijn bedrijf en zijn mensen. We zijn dan ook trots op ons nieuwe  VCA** – bedrijfscertificaat.

De VCA** certifiëring is een objectieve erkenning van het streven van ons bedrijf naar kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

“Klanten hechten steeds meer belang aan het kunnen voorleggen van het VCA-certificaat”, zegt Preventieadviseur & VGM-coördinator Wesley Van den bergh bij Sanitel. “Het VCA**-certificaat garandeert onze klanten dat medewerkers in veilige omstandigheden werken. Concreet wil dat o.a. zeggen dat problemen tijdig worden gesignaleerd en dat verhoogt natuurlijk de kwaliteit van de dienstverlening.”

Waarom is de VCA**-certificering zo belangrijk?

VCA**-certificering garandeert dat de aannemer het werk zodanig uitvoert dat de veiligheid, de gezondheid en het milieu niet in gevaar komen. Het kost inspanningen maar het levert ook voordelen op:

Gunningsvoordeel: een VCA-bedrijfscertificaat wordt door steeds meer opdrachtgevers vereist. Een organisatie die het certificaat heeft toont aan dat zij arbeid en veiligheid goed op orde heeft;

Risico’s zijn in kaart gebracht: een organisatie verkleint de kans op een ongeval als de risico’s op de werkvloer in kaart zijn gebracht. De medewerkers worden structureel ingelicht en werkplekken, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen worden regelmatig geïnspecteerd. Minder ongevallen betekent meer efficiëntie en dat wordt uiteraard gewaardeerd door onze opdrachtgevers.

Goed imago: VCA-gecertifieerde organisaties beheersen hun werkprocessen beter, waardoor de kans op fouten kleiner is.